Toàn cảnh thị trường cá tra tháng 1/2014
 

Toàn cảnh thị trường cá tra tháng 1/2014

Xuất khẩu cá tra tháng 1 năm 2014 của Việt Nam tăng 0,33 % về lượng nhưng giảm 1,02% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.