Tính trung bình tuần 5 tháng 3 năm 2017, giá cà phê vối nhân xô nội địa tăng nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tính trung bình tuần 5 tháng 3 năm 2017, giá cà phê vối nhân xô nội địa tăng nhẹ

Biều đồ giá Cà phê vối nhân xô tại 3 tỉnh Tây Nguyên theo tuần (2016-2017)