Tính trung bình tuần 1 tháng 4 năm 2017, giá cà phê vối nhân xô nội địa giảm nhẹ
 

Tính trung bình tuần 1 tháng 4 năm 2017, giá cà phê vối nhân xô nội địa giảm nhẹ

Biều đồ giá Cà phê vối nhân xô tại 3 tỉnh Tây Nguyên theo tuần (2016-2017)