Tình hình phát triển của đậu tương Mỹ cải thiện tạo áp lực đẩy giá đậu tương, khô đậu tương đi xuống

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tình hình phát triển của đậu tương Mỹ cải thiện tạo áp lực đẩy giá đậu tương, khô đậu tương đi xuống

Giá đậu tương CBOT cũng giảm điểm bởi tình hình phát triển của cây đậu tương Mỹ cải thiện so với tuần trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí