Tình hình kinh tế EU vẫn chưa khởi sắc có thể sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong thời gian tới
 

Tình hình kinh tế EU vẫn chưa khởi sắc có thể sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong thời gian tới

Xuất khẩu cá tra trong năm 2014 vào thị trường EU đạt trên 147,28 nghìn tấn giảm 14,59% so với năm 2013

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.