Tình hình heo đi biên ngày 31/03/2017 - Heo bắt đầu đi được tại một số cửa khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tình hình heo đi biên ngày 31/03/2017 - Heo bắt đầu đi được tại một số cửa khẩu

Từ chiều qua, heo có thể đi được lai rai qua một số mốc của cửa khẩu Hạ Lang (Tà Lùng, Cao Bằng)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí