Tình hình heo đi biên ngày 29/03/2017 - Heo đi biên có thể tạm ngưng 1 tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tình hình heo đi biên ngày 29/03/2017 - Heo đi biên có thể tạm ngưng 1 tuần

Heo đi biên có thể tạm ngưng 1 tuần do phía Trung Quốc ăn tết Thanh minh từ ngày 3/3 âm lịch đến hết ngày 8/3 âm lịch.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí