Tình hình heo đi biên ngày 29/03/2017 - Heo đi biên có thể tạm ngưng 1 tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tình hình heo đi biên ngày 29/03/2017 - Heo đi biên có thể tạm ngưng 1 tuần

Heo đi biên có thể tạm ngưng 1 tuần do phía Trung Quốc ăn tết Thanh minh từ ngày 3/3 âm lịch đến hết ngày 8/3 âm lịch.

Đêm qua, heo có thể đi được khoảng 10 xe tại Cao Bằng. Tuy nhiên, sang đến sáng nay thì heo đang bị tạm ngưng tại cả Cao Bằng, Lạng Sơn và Móng Cái. Heo chỉ còn đi được rất ít qua cây 6 (Lào Cai). Tin từ thương nhân cho biết, heo đi biên có thể tạm ngưng 1 tuần do phía Trung Quốc ăn tết Thanh minh từ ngày 3/3 âm lịch đến hết ngày 8/3 âm lịch.

Giá heo giao dịch tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc (VND/kg)

Khu vực

 Ngày 29/03

Ngày 28/03

Tuần trước

Giá tại cửa khẩu khu vực Cao Bằng, Lai Châu, Lào  Cai

37.000-38.000

37.000-38.000

39.000-39.500

Tin tham khảo