Tình hình heo đi biên có dấu hiệu khả quan, kéo giá heo công ty tại miền Bắc tăng 2000 đồng/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tình hình heo đi biên có dấu hiệu khả quan, kéo giá heo công ty tại miền Bắc tăng 2000 đồng/kg

Tình hình heo đi biên khả quan hơn, lượng giao mỗi ngày đạt trên dưới 100 xe, nên lượng heo bán ra của các công ty chăn nuôi lớn có xu hướng tăng, đặc biệt là khu vực miền Bắc do giá heo khu vực này đang được thiết lập ở mức thấp nhất trong cả nước và tồn kho heo to còn khá nhiều

Tình hình heo đi biên khả quan hơn, lượng giao mỗi ngày đạt trên dưới 100 xe, nên lượng heo bán ra của các công ty chăn nuôi lớn có xu hướng tăng, đặc biệt là khu vực miền Bắc do giá heo khu vực này đang được thiết lập ở mức thấp nhất trong cả nước và tồn kho heo to còn khá nhiều. Tuy nhiên, đối với heo dân, giá vẫn ổn định so với tuần trước nguồn cung heo to tại các trại dân đã cạn, các trại hiện nay chủ yếu tiêu thụ nội địa.

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình năm 2016-2017(đồng/kg)

Tin tham khảo