Tính đến cuối tháng 3/2017, tồn kho sắn lát của Việt Nam còn khoảng trên 700 ngàn tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tính đến cuối tháng 3/2017, tồn kho sắn lát của Việt Nam còn khoảng trên 700 ngàn tấn

Theo tính toán của AgroMonitor, tồn kho sắn lát của Việt Nam đến hết tuần này còn khoảng trên 700 nghìn tấn, tập trung chủ yếu tại khu vực Quy Nhơn (300-350 nghìn tấn) và Sài Gòn (250-300.000 tấn)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo