Tính đến cuối tháng 3/2017, tồn kho sắn lát của Việt Nam còn khoảng trên 700 ngàn tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tính đến cuối tháng 3/2017, tồn kho sắn lát của Việt Nam còn khoảng trên 700 ngàn tấn

Theo tính toán của AgroMonitor, tồn kho sắn lát của Việt Nam đến hết tuần này còn khoảng trên 700 nghìn tấn, tập trung chủ yếu tại khu vực Quy Nhơn (300-350 nghìn tấn) và Sài Gòn (250-300.000 tấn)

Theo tính toán của AgroMonitor, tồn kho sắn lát của Việt Nam đến hết tuần này còn khoảng trên 700 nghìn tấn, tập trung chủ yếu tại khu vực Quy Nhơn (300-350 nghìn tấn) và Sài Gòn (250-300.000 tấn). Lượng sắn còn tồn kho nhiều khiến một số đơn vị đóng cửa kho dừng mua, cộng thêm chất lượng mì về giảm nên giá mua sắn lát tại thị trường Quy Nhơn và miền Nam tuần này giảm rất mạnh. Sự đi xuống của giá nội địa chắc chắn sẽ gây sức ép lên giá xuất khẩu trong thời gian tới trong bối cảnh nhu cầu mua từ thị trường Trung Quốc vẫn khá chậm. Đối với hàng mì cám, do mì cuối vụ chất lượng giảm, không còn đáp ứng tiêu chuẩn để lưu kho mì cám nên giá vẫn giữ ở mức ổn định hoặc giảm nhẹ. Tuy nhiên, nhu cầu mua mì cám tại thị trường nội địa hiện vẫn khá chậm do tình hình sản xuất thức ăn gia súc và thuỷ sản đang kém hơn nhiều so với kỳ vọng.