Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân hạt Điều nhân của Việt Nam đạt hơn 6 nghìn USD/tấn FOB, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019
 

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân hạt Điều nhân của Việt Nam đạt hơn 6 nghìn USD/tấn FOB, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí