Tinh bột sắn xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc vẫn trầm lắng
 

Tinh bột sắn xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc vẫn trầm lắng

Đang trong giai đoạn tiêu thụ thấp điểm, cộng thêm việc các nhà máy nghỉ bảo dưỡng trước khi vào vụ mới nên xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ tiếp tục trầm lắng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.