Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/9/2017

Giá lúa gạo nội địa:

Chủng loại

Quốc gia/Địa bàn

Giá

Thay đổi

Gạo 5% tấm ngày 25/09

Thái Lan

395

0

Gạo 25% tấm ngày 25/09

Ấn Độ

360

0

Gạo 25% XK tham chiếu

Việt Nam

365

0

Gạo 5% XK tham chiếu

Việt Nam

390-395

0

Gạo nguyên liệu IR 504 tại kho

Sa Đéc – Đồng Tháp

7,150

0

Gạo nguyên liệu OM 6976 tại kho

Sa Đéc – Đồng Tháp

7,400-7,500

0

Gạo thành phẩm IR 504 tại kho

Kiên Giang

8,400

0

Gạo thành phẩm IR 6976 tại kho

Kiên Giang

8,900

100

Gạo thành phẩm 5% cạp mạn

Kiên Giang

8,550

0

Cám tại kho

Kiên Giang

4,200

100

Tấm 1,2 tại kho

Kiên Giang

6,900

0

Tấm 3,4 tại kho

Kiên Giang

5,900

0

Lúa tươi OM 5451

Kiên Lương - Kiên Giang

5,250

0

Lúa tươi OM 4900

Kiên Lương - Kiên Giang

5,500

0

Giá gạo XK USD/tấn; giá lúa gạo phụ phẩm nội địa đồng/kg

Tin tham khảo