Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 24/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 24/10

Tin tức thị trường 24/10

- Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc thông báo đã bắt đầu thu mua 370.000 tấn gạo của năm nay nhằm ổn định giá của loại nông sản này trên thị trường trong

- Sa Đéc: Lượng gạo ít lại, sáng nay mới có 2 – 3 ghe đến Sa Đéc chào hàng gạo NL OM5451, các kho gạo chợ mua ít nên giá sụt nhẹ

- Long An: Nguyên liệu cạn nguồn, các nhà máy xay xát chỉ xay khi có người đặt hàng lượng nhỏ chừng 20-30 tấn gạo. Giá cao doanh nghiệp làm hàng xuất ngưng mua, Doanh nghiệp làm gạo nội địa tiêu thụ ổn định, chủ yếu bán đi Bắc. Nếp Long An: số lúa ở nhà máy thương lái găm lại không xay chờ giáp vụ cuối tháng 11. Doanh nghiệp chủ yếu đang làm hàng giao các hợp đồng đã ký.

- An Giang: Có nhà kho mua 100 tấn TP IR50404 Đông xuân giá 8,800 tại nền, chạy 2 lần.

- Giá cám các địa phương là giá thương mại đang chào mua nhưng là cám khô và cám ướt trộn chung. Còn nếu cám khô và cám ướt tách riêng thì giá cám chỉ giảm nhẹ nên chưa mua được. Lượng cám từ Campuchia về Việt Nam. Cám loại 1 giá 5,450-5,500 đồng/kg. Cám loại 2 giá 4,500-4,600 đồng/kg tại Bến 21 và Dinh Bà. Lượng về trung bình ngày 100-200 tấn

Giá lúa gạo nội địa:

Chủng loại

Quốc gia/Địa bàn

Giá

Thay đổi

Gạo 25% XK tham chiếu

Việt Nam

383-385

0

Gạo 5% XK tham chiếu

Việt Nam

398-405

0

Gạo nguyên liệu IR 504 tại kho

Sa Đéc – Đồng Tháp

7,650-7,750

-

Gạo nguyên liệu OM 6976 tại kho

Sa Đéc – Đồng Tháp

7,950-8,000

-50

Gạo thành phẩm IR 504 tại kho

Kiên Giang

8,600

0

Gạo thành phẩm IR 6976 tại kho

Kiên Giang

9,200

0

Gạo thành phẩm 5% cạp mạn

Kiên Giang

8,750

0

Cám tại kho

Kiên Giang

5,700

-50

Tấm 1,2 tại kho

Kiên Giang

7,100

0

Tấm 3,4 tại kho

Kiên Giang

6,200

0

Lúa OM 5451

Hậu Giang

5,500

-

Lúa khô OM 5451

Hậu Giang

6,600

-

Lúa khô IR 50404

Hậu Giang

6,400

-

Giá gạo XK USD/tấn; giá lúa gạo phụ phẩm nội địa đồng/kg

 

Tin tham khảo