Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 14/5/2019
 

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 14/5/2019

- Tại Hoa Lư, mì Cam không còn hàng đưa về cửa khẩu nên không có giao dịch mua vào. Đối với hàng lưu kho bán ra, một số đơn vị đang bán 5.100 đồng/kg cho hàng xô cồn/mì lỡ và 5.400-5.500 đồng/kg với hàng mì cục đi nhà máy TACN.

Tin tham khảo