Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 11/1/2019
 

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 11/1/2019

- Tại Hoa Lư, hôm nay lượng mì lát từ Campuchia đưa về tăng, đạt khoảng 3.000 tấn. Giá mì xô đang được giao dịch ở mức thấp nhất 4.430 đồng/kg và hàng mì cám đang được mua với giá từ 4.900-5.100 đồng/kg tùy chất lượng. Tại khu vực Hoa Lư có thêm một số kho mở cửa mua mì lát, gom hàng chuẩn bị cho các đơn hàng xuất khẩu.

Tin tham khảo