Tin thị trường sắn tại Bình Phước 30/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn tại Bình Phước 30/5

- Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì không còn được đưa về cửa khẩu do các kho không còn nhu cầu lấy hàng nên mì chạy về Xa Mát và Chàng Riệc. Giá mì cám cắt kho tại Hoa Lư vẫn đang được chào bán từ 3.700-3.900 đồng/kg tuỳ phẩm cấp.

 

Tin tham khảo