Tin thị trường sắn tại Bình Phước 30/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn tại Bình Phước 30/3

Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì về cửa khẩu hôm nay đạt trên dưới 2.000 tấn do chất lượng mì đưa về kém và tồn kho của các kho tại Hoa Lư nhiều nên giảm lượng mua.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo