Tin thị trường sắn tại Bình Phước 29/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn tại Bình Phước 29/3

Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì về cửa khẩu hôm nay đạt trên dưới 2.000 tấn do chất lượng mì đưa về kém và tồn kho của các kho tại Hoa Lư nhiều nên giảm lượng mua.

- Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì về cửa khẩu hôm nay đạt trên dưới 2.000 tấn do chất lượng mì đưa về kém và tồn kho của các kho tại Hoa Lư nhiều nên giảm lượng mua. Giá mì về Hoa Lư ổn định ở mức 3.100-3.150 đồng/kg do chất lượng xấu. Đối với mì cám và mì rớt cám, giá vẫn ổn định, mì cám 3.470-3.500 đồng/kg, mì rớt cám 3.200-3.300 đồng/kg. Thậm chí đối với mì mắc mưa, độ ẩm cao, mì bị đen, một số kho còn mua với giá 2.000-2.500 đồng/kg.

Tin tham khảo