Tin thị trường sắn tại Bình Phước 27/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn tại Bình Phước 27/3

Giá mì về Hoa Lư ổn định ở mức 3.100-3.150 đồng/kg do chất lượng xấu.

- Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì về cửa khẩu hôm nay đạt trên dưới 2.000 tấn do chất lượng mì đưa về kém và tồn kho của các kho tại Hoa Lư nhiều nên giảm lượng mua. Giá mì về Hoa Lư ổn định ở mức 3.100-3.150 đồng/kg do chất lượng xấu. Đối với mì cám và mì rớt cám, giá vẫn ổn định, mì cám 3.470-3.500 đồng/kg, mì rớt cám 3.200-3.300 đồng/kg.

Tin tham khảo