Tin thị trường sắn tại Bình Phước 25/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn tại Bình Phước 25/5

Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì về cửa khẩu chỉ còn dưới 100 tấn/ngày do các kho ngừng mua vào và chất lượng mì đưa về chủ yếu là mì dính mưa.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí