Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 31/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 31/3

Tại Quy Nhơn, hôm nay lượng mì đưa về vẫn chỉ đạt dưới 4.000 tấn, chất lượng mì rất kém, độ ẩm cao.

-Tại Quy Nhơn, hôm nay lượng mì đưa về vẫn chỉ đạt dưới 4.000 tấn, chất lượng mì rất kém, độ ẩm cao. Giá mua vào của các kho vẫn dao động từ 3.150-3.200 đồng/kg với mì xô thường. Tuy nhiên do mì lát từ khu vực Gia Lai đưa về có độ ẩm cao nên sau khi trừ %, giá mua thực tế chỉ còn 2.900-3.000 đồng/kg. Còn với mì đẹp, giá mua giảm còn 3.350-3.450 đồng/kg, trong đó phổ biến từ 3.400-3.450 đồng/kg, mức giá 3.350 đồng/kg chỉ có 1 kho áp dụng.

Tin tham khảo