Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 30/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 30/5

- Hôm nay, lượng mì đưa về các kho Quy Nhơn giảm, chỉ còn khoảng trên 1.000 tấn do nhu cầu mua của các kho không nhiều. Ngoài ra, do giá mua vào thấp nên các chủ hàng cũng chỉ đưa xuống cầm chừng chờ giá lên. Hôm nay, giá các kho chấp nhận mua vào giảm còn 3.240-3.250 đồng/kg do chất lượng hàng đưa về kém hơn, chủ yếu là mì ẩm lẫn nhiều tạp chất không đủ điều kiện lưu kho được đưa ra bán. Hàng mì khô hiện vẫn được lưu kho chờ giá lên.

Tin tham khảo