Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 30/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 30/3

Tại Quy Nhơn, hôm nay lượng mì về vẫn chỉ đạt dưới 4.000 tấn, chất lượng mì rất kém.

-Tại Quy Nhơn, hôm nay lượng mì về vẫn chỉ đạt dưới 4.000 tấn, chất lượng mì rất kém. Với mì xô các kho áp dụng 2 mức giá mua vào là 3.150-3.200 đồng/kg với mì về kho và 3.370 đồng/kg với mì giao tại cảng. Tuy nhiên, do chi phí vận chuyển cao và việc bốc dỡ khó khăn nên các xe có xu hướng đưa về kho nhiều hơn, chỉ khoảng 5-6 xe đưa về cảng. Với mì đẹp, giá vẫn được giao dịch ở mức 3.400-3.500 đồng/kg phẩm cấp hàng, nhưng mì loại này đưa về không nhiều.

Tin tham khảo