Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 30/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 30/3

Tại Quy Nhơn, hôm nay lượng mì về vẫn chỉ đạt dưới 4.000 tấn, chất lượng mì rất kém.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí