Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 29/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 29/3

Tại Quy Nhơn, do thời tiết khu vực Tây Nguyên có mưa trong tuần vừa qua nên mì đưa về chất lượng rất kém.

-Tại Quy Nhơn, do thời tiết khu vực Tây Nguyên có mưa trong tuần vừa qua nên mì đưa về chất lượng rất kém. Hôm nay, các kho vẫn ổn định giá mua vào phổ biến ở mức 3.150-3.200 đồng/kg với mì xô thường đưa về kho và 3.270 đồng/kg với hàng mua tại cảng. Cá biệt có 1,2 kho chấp nhận mua vào ở mức 3.250-3.280 đồng/kg với hàng xô nhưng độ ẩm thấp hơn. Mì chọn giá mua vẫn giữ ở mức 3.400-3.500 đồng/kg, tuy nhiên mức giá 3.500 đồng/kg hầu như không có hàng vềDo đã vào cuối vụ nên lượng mì đưa về đạt thấp, chưa đến 4.000 tấn/ngày, chủ yếu là mì nội địa. Đối với mì Cam, lượng mì giảm tới 90% so với đầu vụ do chất lượng hàng đưa về rất kém, các kho tẩy chay không mua.

Tin tham khảo