Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/6

- Tại Quy Nhơn, hôm nay giá mua vào của các kho được điều chỉnh tăng thêm 20 đồng/kg, lên mức 3.370 đồng/kg. Tuy nhiên lượng mì đưa về vẫn rất ít, chỉ 1-2 xe/kho/ngày. Có kho thậm chí 3-4 ngày không mua được mì đã phải đóng cửa nghỉ giao dịch. Hàng trên nguồn không còn nhiều, chưa tới 20.000 tấn nên các chủ hàng vẫn giữ chờ giá tăng thêm.

Tin tham khảo