Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/4

Tại kho Quy Nhơn, hôm nay lượng mì đưa về vẫn đạt thấp, chưa tới 1.000 tấn.

- Tại kho Quy Nhơn, hôm nay lượng mì đưa về vẫn đạt thấp, chưa tới 1.000 tấn. Giá mua phổ biến ở mức 3.200-3.250 đồng/kg với hàng mì xô thường, không đổi so với ngày hôm qua. Các kho phát giá mua vào với hàng mới ở mức 3.300 đồng/kg, tuy nhiên do độ ẩm cao nên giá mua thực tế chỉ còn 3.200 đồng/kg nên các chủ hàng cũng hạn chế đưa xuống. Hàng mì đẹp cũng đang được chào về với giá 3.350-3.400 đồng/kg nhưng các kho không có nhu cầu mua do lượng tồn hàng loại này đang khá lớn.

Tin tham khảo