Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/4

Tại kho Quy Nhơn, hôm nay lượng mì đưa về vẫn đạt thấp, chưa tới 1.000 tấn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo