Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/12

- Tại Quy Nhơn, hôm nay tổng lượng mì lát từ Gia Lai và Campuchia đưa về các kho cũng khá nhiều, đạt gần 400 tấn với giá mua tại kho là 4.100 đồng/kg, mức giá 4.200 đồng/kg không còn được giao dịch. Hôm nay, có thêm 1-2 kho mở cửa lấy ngày nhưng lượng mua vào rất hạn chế do chất lượng mì rất kém, không đủ điều kiện để lưu kho, chỉ những đơn vị có đơn hàng sắp xuất khẩu trong tuần cuối tháng 12, đầu tháng 1 tới mới dám mua vào với số lượng lớn.

Tin tham khảo