Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/4

Tại kho Quy Nhơn, hôm nay lượng mì đưa về tiếp tục giảm, chưa tới 1.000 tấn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí