Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/3

Tại Quy Nhơn, do thời tiết khu vực Tây Nguyên vẫn có mưa nên mì đưa về chất lượng rất kém.

-Tại Quy Nhơn, do thời tiết khu vực Tây Nguyên vẫn có mưa nên mì đưa về chất lượng rất kém. Giá mua vào đầu tuần này các kho tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh, còn phổ biến từ 3.180-3.200 đồng/kg với mì xô đưa về kho và 3.300 đồng/kg với mì mua tại cảng. Mì chọn giá mua cũng giảm còn 3.400-3.500 đồng/kg, tuy nhiên hàng có phẩm cấp đủ điều kiện với mức giá 3.500 đồng/kg hầu như không có. Hôm nay, thời tiết tại Quy Nhơn cũng có mưa, gây ảnh hưởng tới chất lượng cũng như tốc độ bốc dỡ hàng lưu kho. Lượng mì về đạt chưa đến 4.000 tấn, chủ yếu là mì nội đị. Đối với mì Cam, lượng mì giảm tới 90% so với đầu vụ do chất lượng hàng đưa về rất kém, các kho tẩy chay không mua.

Tin tham khảo