Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/4

Tại Quy Nhơn, hôm nay có khoảng 6-7 đơn vị mở kho mua hàng, nhiều nhất cũng chỉ được khoảng 200 tấn/kho/ngày.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí