Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/06/2018
 

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/06/2018

- Tại khu vực Quy Nhơn, tất cả các kho đã ngừng mua hàng để tập trung cho xuất khẩu. Theo tin từ thương nhân cho biết, trên nguồn Phú Túc (Gia Lai) vẫn còn một vài kho nhỏ với khối lượng khoảng vài trăm tấn/kho, hiện đang chào về Quy Nhơn giá 5.000-5.100 đồng/kg (hàng kho) nhưng không có đơn vị nào mua. 

Tin tham khảo