Tín hiệu tích cực về quan hệ thương mại Mỹ-Trung hỗ trợ giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục tăng điểm nhưng đà tăng chậm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tín hiệu tích cực về quan hệ thương mại Mỹ-Trung hỗ trợ giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục tăng điểm nhưng đà tăng chậm

Tín hiệu tích cực về quan hệ thương mại Mỹ-Trung hỗ trợ giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục tăng điểm nhưng đà tăng chậm lại do triển vọng nguồn cung dồi dào tại Brazil.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

4/12

3/12

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tiếp tục tăng nhẹ do ảnh hưởng tích cực từ cuộc đàm phán Mỹ-Trung.

Mỹ - CBOT

151.4

150.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

154.1

153.2

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

163.0

161.3

Kỳ hạn tháng 1/2019

Brazil – BMF

161.5

161.5

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina – FOB

169.0

166.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina – FOB

172.0

171.0

Kỳ hạn tháng 1-3/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ tăng không đáng kể, lúa mỳ Mỹ vẫn đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ lúa mỳ Nga, hôm thứ 3 trong cuộc đấu thầu của Bangladesh lúa mỳ Nga vẫn có giá rẻ nhất.

Mỹ - CBOT

191.9

191.5

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

193.9

193.8

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

219.0

220.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

224.0

225.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Đậu tương: tín hiệu tích cực về quan hệ thương mại Mỹ-Trung hỗ trợ giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục tăng điểm nhưng đà tăng chậm lại do triển vọng nguồn cung dồi dào tại Brazil.

Mỹ - CBOT

335.0

332.8

Kỳ hạn tháng 1/2019

Mỹ - CBOT

339.4

337.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

361.0

360.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

367.0

367.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Brazil - BMF

335.0

332.8

Kỳ hạn tháng 1/2019

Brazil - BMF

339.4

337.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

347.0

346.6

Kỳ hạn tháng 1/2019

Mỹ - CBOT

350.1

349.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

335.0

333.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

336.0

336.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Tin tham khảo