Tin giá heo hơi: Giá heo hơi miền Nam dự kiến điều chỉnh tăng 1,000 đồng/kg vào ngày mai (12/10)
 

Tin giá heo hơi: Giá heo hơi miền Nam dự kiến điều chỉnh tăng 1,000 đồng/kg vào ngày mai (12/10)

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi dự kiến điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg vào ngày mai (12/10), nâng giá heo công ty lên 57.500 đồng/kg.

Tin tham khảo