Tìm giải pháp nâng cao giá trị ngành tôm Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tìm giải pháp nâng cao giá trị ngành tôm Việt Nam

Tôm là sản phẩm có vị trí rất quan trọng trong ngành nông nghiệp Việt Nam với giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng năm trên 3 tỷ USD, tạo ra khoảng 2 triệu việc làm, góp phần ổn định và phát triển KTXH.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí