Tiêu thụ phân bón dự báo còn khó khăn
 

Tiêu thụ phân bón dự báo còn khó khăn

Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, thị trường phân bón thời gian cuối tháng 7 và đầu tháng 8 suy yếu do nhiều địa phương đã xuống giống vụ Thu Đông 2019.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí