Tiếp tục tiêu hủy ổ dịch tả lợn châu Phi vừa phát hiện ở Phú Quốc
 

Tiếp tục tiêu hủy ổ dịch tả lợn châu Phi vừa phát hiện ở Phú Quốc

Trong vòng 2 tuần, trên địa bàn Phú Quốc đã phát hiện và tiêu hủy 2 ổ dịch tả lợn châu Phi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí