Tiếp tục áp thuế tự vệ sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu
 

Tiếp tục áp thuế tự vệ sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Sau thời gian rà soát, Bộ Công Thương xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu là cần thiết, do đó, các sản phẩm tiếp tục được áp thuế kể từ ngày 7/3/2020.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí