Tiền Giang: Triển khai Dự án Vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao
 

Tiền Giang: Triển khai Dự án Vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao

Ngày 09/10, tại huyện Cái Bè, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai Dự án Vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Theo đó, Dự án được thực hiện tại 13 xã thuộc 4 huyện sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh, gồm Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây và Gò Công Đông, với tổng diện tích lúa ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 là 2.300 ha, phấn đấu đến năm 2025 tăng lên 15.356 ha.

Dự án này hướng dẫn nông dân tiếp cận, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào sản xuất lúa như quản lý sản xuất thông qua phần mềm ứng dụng thông minh, các thiết bị cảm biến, hiện đại... Ngoài ra, nội dung Dự án còn bao gồm việc xây dựng và nhân rộng điểm trình diễn, đào tạo, tập huấn, dạy nghề nông nghiệp cho nông dân; phát triển hợp tác xã; vận động các doanh nghiệp tham gia cũng như các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao...

Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 2.332 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước hơn 112 tỷ đồng, phần còn lại là nguồn vốn đối ứng của dân. Mục tiêu của Dự án nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và tăng thu nhập cho nông dân so với sản xuất truyền thống; nâng cao sức cạnh tranh của ngành hàng lúa gạo; thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo.

http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/tien-giang-trien-khai-du-an-vung-san-xuat-lua-ung-dung-cong-nghe-cao/18466992

 

Tin tham khảo