Tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu tính đến 24/8/2017
 

Tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu tính đến 24/8/2017

Theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Hè Thu 2017 được 1,640 triệu ha/ 1,660 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch 1,1 triệu ha, năng suất khoảng 5,6 tấn/ha; vụ Thu Đông xuống giống khoảng 505.000/810.000 ha diện tích kế hoạch.

Tin tham khảo