Tiến độ thu hoạch Đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 tính đến ngày 20/5/2020 tiếp tục được đẩy nhanh do thời tiết khô ráo (%)
 

Tiến độ thu hoạch Đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 tính đến ngày 20/5/2020 tiếp tục được đẩy nhanh do thời tiết khô ráo (%)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí