Tiến độ thu hoạch cá tra trong năm 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ thu hoạch cá tra trong năm 2018

Tiến độ thu hoạch cá tra trong năm 2018, tấn

Nguồn: AgroMonitor; tháng 1,2,3,4,5 là số liệu tham vấn từ báo cáo của Bộ NN&PTNT và TCTS có được điều chỉnh; tháng 6,7,8,9 là ước tính.