Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 31/01/18

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 31/01/18

 Tính đến hết ngày 29/01, 2 tàu phân bón Nashico 06 và Bangsaotong hiện đang dỡ hàng tại cụm cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo