Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 30/10/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 30/10/17

 Tính đến hết ngày 29/10, tàu phân bón Pasco 98, Vĩnh An, Majestic Pescadores và Tu Cuong 88 (nhập ngoại) đã dỡ hàng xong; các tàu STC Athena, Nashico 8, Unity, Hải Phương Asian VN, Viet Phong (nhập ngoại) và Xà lan (xuất nội) hiện đang làm hàng.

Tin tham khảo