Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 29/07/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 29/07/17

Tính đến hết ngày 27/07, các tàu phân bón Belle Masuka, MP Pacific (nhập ngoại) và Xà lan (xuất nội) đang làm hàng tại cụm cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo