Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 29/05/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 29/05/17

Tính đến hết ngày 28/05, các tàu Royal 18, Sea Cliff (nhập ngoại) và Bình Nguyên 86 (xuất nội) đang làm hàng tại cụm cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo