Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 28/6/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 28/6/17

Tính đến hết ngày 27/06, tàu Trung Dũng 06 (DAP bao Trung Quốc) đang làm hàng tại cụm cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo