Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 28/12/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 28/12/17

Tính đến hết ngày 27/12, tàu phân bón Nashico 08 (Gia Vũ) đã dỡ hàng xong còn tàu Gail (Vinacam) hiện vẫn đang dỡ hàng tại cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo