Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 28/08/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 28/08/17

Tính đến hết ngày 27/08, các tàu phân bón Orient Ace và Darya Jamuna (nhập ngoại) đang dỡ hàng; Tàu Crystal Bay (nhập ngoại) đã làm hàng xong.

Tin tham khảo