Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 27/12/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 27/12/17

Tính đến hết ngày 25/12, tàu phân bón Nashico 08 (Gia Vũ) và Gail (Vinacam) hiện đang dỡ hàng tại cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo