Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 26/10/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 26/10/17

 Tính đến hết ngày 25/10, tàu phân bón Hải Phương 619 (nhập ngoại) đã dỡ hàng xong; các tàu Pasco 98, Vĩnh An, Majestic Pescadores, STC Athena, Nashico 6 (nhập ngoại) và Xà lan (xuất nội) hiện đang làm hàng.